Belangrijke data vastgelegd

2 mei 2022 Bedevaart handel

5 mei 2022 Bevrijdingsmaaltijd

6 mei 2022 Dag van Bewegen

29 juni 2022 Dagreis

8 september Keezavond

8 t/m 12 september Meerdaagse reis

17 september Jeu de boules

5 oktober 2022 Vrijwilligersavond

13 oktober Keezavond

15 oktober 2022 60 jarig bestaan

10 november Keezavond

16 november 2022 Ontspanningsavond

23 november 2022 Algemene Ledenvergadering najaar

14 december 2022 Kerstviering

 

Eventuele wijzigingen voorbehouden

 

Op 06 oktober 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Om het verslag te lezen klik hier.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Als dank ontvingen Nelly en Thea een mooie bos bloemen.

Nelly was ook 25 jaar lid. Van alle jubilarissen was zij als enige aanwezig. Nelly ontving de oorkonde en bloemen.

De andere jubilarissen krijgen die thuis bezorgd.