Belangrijke data 2023

29 maart Algemene Ledenvergadering 
19 april Ontspanningsavond 
1 mei Bedevaart Handel
5 mei Dag van Bewegen
augustus Bouwvak fietsen
16 september Jeu de boules
4 oktober Vrijwilligersavond
15 november Ontspanningsavond 
22 november Algemene Ledenvergadering 
20 december Kerstviering

Eventuele wijzigingen voorbehouden

Verslag Algemene ledenvergadering 23-03-2022, goedgekeurd tijdens ALV 16-11-2022

***

Op 06 oktober 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Om het verslag te lezen klik hier.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Als dank ontvingen Nelly en Thea een mooie bos bloemen.

Nelly was ook 25 jaar lid. Van alle jubilarissen was zij als enige aanwezig. Nelly ontving de oorkonde en bloemen.

De andere jubilarissen krijgen die thuis bezorgd.