Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. Mart v.Goor, Huigenbosstraat 2, 5464 VL

e-mail: mart.vangoor@ziggo.nl

Tel.364650 / 06-10387006

Secretariaat: Mevr. Maria Braam-van de Ven, Zwijsenhof 65, 5461 BG Veghel

e-mail: kbomariaheide@gmail.com

Tel. 06 2037 0441

Penningmeester: Mevr. Marie-José van de Graaf, Stuikhei 16, 5464 VW

e-mail: cvd.graaf@home.nl

Tel. 341350

Ledenadministratie: Mevr. Herma Dortmans, Ericastraat 26, 5464 VX

e-mail: hermadortmans@gmail.com

Tel. 06-15608403

Leden:

Dhr. Pieter van den Berg, Eikenwal 2, 5464 TR

e-mail: pietervandenberg@home.nl

Tel. 342520 / 06-80095718 

Mevr. Thea Hermes, Heiveld 24, 5464 VT

e-mail: hermes.smits@home.nl

Tel. 367764

Dhr. Joep Vanthoor, Veldoven 2, 5464 WP 

email: joepennel@hotmail.com

tel 366684 / 06-11473655

 

Ziekenbezoek

Zieke leden werden bezocht door leden van de ziekenbezoekgroep o.l.v. Lina en Jan van de Laar. De laatste jaren werd er nauwelijks gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten om te stoppen met de ziekenbezoekgroep, omdat de huidige werkwijze niet functioneert. Misschien dat er vanuit onze leden nieuwe suggesties komen op welke manier het mogelijk kan zijn om aandacht en medeleven te schenken aan onze zieke leden. Goede ideeën zijn welkom via kbomariaheide@gmail.com