7 januari 2023

Dringende oproep koersbal

Dringende oproep leden voor deelname aan koersbal.

Op woensdag 4 januari 2023 waren er helaas maar 4 deelnemers, dit aantal vinden de aanwezige spelers te weinig om echt koersbal te spelen.

Tijdens onze laatste ledenvergadering hebben meerdere leden aangegeven om de activiteit koersbal nuttig en leuk te vinden.

Als bestuur willen we graag dat koersbal een onderdeel blijft van onze activiteiten, daarom wil het bestuur dan ook een dringend verzoek doen aan de leden die graag koersbal willen spelen om woensdag 11 januari om 13.30 uur naar D’n Brak te komen. Ben je verhinderd, maar wil je wel graag koersbal spelen, laat het dan voor woensdag 11 januari weten aan voorzitter Mart van Goor (tel. 0610387006).

Het bestuur hoopt dat er voldoende leden zullen zijn om de activiteit koersbal te behouden in de winterperiode want we spelen vanaf begin november tot eind maart als de klok weer wordt verzet.